KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kopalnia Ogorzelec: podsumowanie pierwszego półrocza 2015 r.

Otwarcie nowego złoża kopalni poprzedzone było głęboką analizą potrzeb rynku. Wielomiesięczne prace związane ze zmianą recept u obecnych kontrahentów oraz pozyskanie nowych kontraktów na rynku ogólnopolskim przyniosły oczekiwany rezultat. Po upływie kilkunastu miesięcy intensywnej pracy nad ponownym wdrożeniem skały z nowego złoża amfibolitu z Ogorzelca na rynek – przyniosły zadawalające efekty.
Amfibolit jako skała twarda spełnia nie tylko wymagane normami parametry fizyko-chemiczne (plasując się w pierwszej trójce skał dostępnych w Polsce), ale także wymagania głównych wykonawców robót drogowych, mostowych i kolejowych działających na rynku polskim. Obecnie Kopalnia Ogorzelec realizuje dostawy kruszyw na strategiczne inwestycje w Polsce do których należą między innymi:

- obiekty mostowe przy budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku  Zambrów-Mężenin oraz Mężenin-Jeżewo (kruszywa do betonów),

- obwodnica Inowrocławia (kruszywa do mas bitumicznych)

- modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra,

 Dodatkowo dostarczamy kruszywa z kopalni granito-gnejsu na:

- budowę odcinka autostrady A1 Stryków-Tuszyn (kruszywa na nawierzchnię betonową) i obwodnicę Ostródy (SMA)

Amfibolit jako skała twarda spełnia nie tylko wymagane normami parametry fizyko-chemiczne (plasując się w pierwszej trójce skał dostępnych w Polsce), ale także wymagania głównych wykonawców robót drogowych, mostowych i kolejowych działających na rynku polskim. Obecnie Kopalnia Ogorzelec realizuje dostawy kruszyw na strategiczne inwestycje w Polsce do których należą między innymi:

- obiekty mostowe przy budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku  Zambrów-Mężenin oraz Mężenin-Jeżewo (kruszywa do betonów),

- obwodnica Inowrocławia (kruszywa do mas bitumicznych)

- modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra,

 Dodatkowo dostarczamy kruszywa z kopalni granito-gnejsu na:

- budowę odcinka autostrady A1 Stryków-Tuszyn (kruszywa na nawierzchnię betonową) i obwodnicę Ostródy (SMA)
Źródło: www.kieruneksurowce.pl