KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kopalnia kruszyw obniżyła koszty energii

Wydatki na energię elektryczną to znaczący element w strukturze kosztów zakładu wydobywającego kruszywa. By je obniżyć, Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych zdecydowały się na skorzystanie z usług firmy doradczej. Dzięki temu opłaty za energię czynną spadły o 20%, a za dystrybucję energii o – 15%.


Firma Premium Energy przprowadziła w imieniu LKSM negocjacje warunków handlowych z obecnym dostawcą, dzięki czemu uzyskała rynkowe stawki na zakup energii (o 20% niższe niż obecne) i utrzymała dobre relacje z Operatorem Systemu Dystrybucji. Klient uniknął konieczności modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl