KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kontrakty na siedem odcinków S5 za 2,5 mld zł podpisane

Bydgoski oddział GDDKiA podpisał umowy z generalnymi wykonawcami siedmiu odcinków drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - granica województwa o łącznej długości ok. 127 km. Łącznie kontrakty opiewają na ponad 2,5 mld zł brutto.

- Po podpisaniu umów na poszczególne odcinki, rozpoczną się prace projektowe. Wyłonieni wykonawcy opracują projekt budowlany, który uszczegółowi dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwoli dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu - podała GDDKiA.
- Rozpoczęcie wykupu nieruchomości planowane jest w roku 2017. Ostatnim etapem będą prace budowlane na przyszłej drodze ekspresowej S5 prowadzone w latach 2017-2019 - dodała. 

Przy wyborze wykonawców, oprócz ceny (90 proc.), oceniany był termin realizacji zamówienia (5 proc.) oraz okres gwarancji jakości (5 proc.). Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).