KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Komplet chętnych na linię Warszawa - Poznań za 2,6 mld zł

PKP PLK otrzymały wnioski w ostatnim z trzech prowadzonych obecnie przetargów na modernizację linii kolejowej Warszawa - Poznań. Kolejarze na realizację tej inwestycji, której koszt jest szacowany na 2,6 mld zł, chcą pozyskać środki z unijnego programu Łącząc Europę (CEF).
Ogłoszone przetargi dotyczą trasy pomiędzy Sochaczewem a Swarzędzem. Obejmują one prace na obszarach LCS Łowicz, LCS Kutno i LCS Konin. W styczniu złożono już wnioski w przypadku dwóch pierwszych, a w ostatnich dniach nastąpiło to dla LCS Konin.
Łącznie w ramach trzech zadań zaplanowano modernizację niemal 230 km torów oraz 10 stacji i przystanków. Szacunkowy koszt inwestycji to 2,6 mld zł. 

W ramach przetargu na LCS Konin prace mają objąć 118 km torów. Do postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie ośmiu wykonawców. Wadium wynosi 22,8 mln zł. 

Ogłoszone przetargi dotyczą trasy pomiędzy Sochaczewem a Swarzędzem. Obejmują one prace na obszarach LCS Łowicz, LCS Kutno i LCS Konin. W styczniu złożono już wnioski w przypadku dwóch pierwszych, a w ostatnich dniach nastąpiło to dla LCS Konin.
Łącznie w ramach trzech zadań zaplanowano modernizację niemal 230 km torów oraz 10 stacji i przystanków. Szacunkowy koszt inwestycji to 2,6 mld zł. 

W ramach przetargu na LCS Konin prace mają objąć 118 km torów. Do postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie ośmiu wykonawców. Wadium wynosi 22,8 mln zł. 
Źródło: www.wnp.pl