KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kolejne samorządy z dotacjami na inwestycje drogowe

10 samorządów w woj. lubelskim otrzymało w środę dotacje na inwestycje drogowe z programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Zmodernizują one 62 km dróg. Koszt tych inwestycji sięga 28,7 mln zł, a dotacja z budżetu państwa to ponad 12 mln zł.

Wcześniej dotacje z tego programu otrzymało w marcu w woj. lubelskim 40 samorządów, na modernizację prawie 163 km dróg. - W wyniku przetargów mamy oszczędności, większe niż zakładaliśmy, dlatego wręczamy kolejne promesy kolejnym samorządom - powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Łącznie w woj. lubelskim dotacje w tym roku otrzymało 50 samorządów na realizację 51 zadań. 33 zadania dotyczą przebudowy i modernizacji dróg gminnych i obejmują łącznie 57 km tych dróg, natomiast 18 zadań będzie realizowane na ok. 168 km dróg powiatowych. Szacunkowy koszt tych wszystkich inwestycji sięga prawie 129 mln zł, a dotacja z budżetu państwa to ponad 60 mln zł, co stanowi 46,8 proc. kosztów. Resztę kosztów samorządy pokrywają z własnych środków. 

W piątek promesę na dotację odebrał m.in. starosta biłgorajski Marian Tokarski, na modernizację dróg łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty. - Przebudujemy ponad 14 km drogi powiatowej na trasie Harasiuki - Naklik. To droga bardzo ważna o dużym natężeniu ruchu - powiedział Tokarski. Powiat biłgorajski na przebudowę drogi otrzymał 2,1 mln zł, drugie tyle dołoży z własnych środków. 

- Taki program rozwiązuje istotne problemy. Sądzę, że tylko taką metodą i takimi środkami możemy rozwiązać problem fatalnego stanu dróg, które od wielu lat nie były remontowane, bo nie było na to pieniędzy - dodał starosta. 

Ponad 300 tys. zł dotacji otrzymała gmina Piaski na modernizację blisko 4 km drogi gminnej na trasie Brzeziczki - Brzezice. Droga ta nie tylko ułatwia dojazd mieszkańcom tych dwóch sołectw, ale też umożliwia alternatywny przejazd dla drogi krajowej nr 17. - W momencie jakiegoś zdarzenia, np. wypadku na drodze krajowej, tą drogą będzie można je ominąć, objechać i wjechać znów na krajową w kierunku Zamościa - powiedział sekretarz gminy Piaski Marcin Najda. 

Jak zaznaczył, gmina wnioskowała o ok. 100 tys. zł więcej dotacji. - Mamy obietnicę, że po kolejnych oszczędnościach przetargowych dostaniemy te 100 tys. zł jako uzupełnienie - dodał Najda. 

W programie rozwoju dróg gminnych i powiatowych dofinansowanie samorządowej inwestycji drogowej z budżetu państwa może pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów, ale kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina (w tym miasto na prawach powiatu) może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, natomiast powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań. 

Wcześniej dotacje z tego programu otrzymało w marcu w woj. lubelskim 40 samorządów, na modernizację prawie 163 km dróg. - W wyniku przetargów mamy oszczędności, większe niż zakładaliśmy, dlatego wręczamy kolejne promesy kolejnym samorządom - powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Łącznie w woj. lubelskim dotacje w tym roku otrzymało 50 samorządów na realizację 51 zadań. 33 zadania dotyczą przebudowy i modernizacji dróg gminnych i obejmują łącznie 57 km tych dróg, natomiast 18 zadań będzie realizowane na ok. 168 km dróg powiatowych. Szacunkowy koszt tych wszystkich inwestycji sięga prawie 129 mln zł, a dotacja z budżetu państwa to ponad 60 mln zł, co stanowi 46,8 proc. kosztów. Resztę kosztów samorządy pokrywają z własnych środków. 

W piątek promesę na dotację odebrał m.in. starosta biłgorajski Marian Tokarski, na modernizację dróg łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty. - Przebudujemy ponad 14 km drogi powiatowej na trasie Harasiuki - Naklik. To droga bardzo ważna o dużym natężeniu ruchu - powiedział Tokarski. Powiat biłgorajski na przebudowę drogi otrzymał 2,1 mln zł, drugie tyle dołoży z własnych środków. 

- Taki program rozwiązuje istotne problemy. Sądzę, że tylko taką metodą i takimi środkami możemy rozwiązać problem fatalnego stanu dróg, które od wielu lat nie były remontowane, bo nie było na to pieniędzy - dodał starosta. 

Ponad 300 tys. zł dotacji otrzymała gmina Piaski na modernizację blisko 4 km drogi gminnej na trasie Brzeziczki - Brzezice. Droga ta nie tylko ułatwia dojazd mieszkańcom tych dwóch sołectw, ale też umożliwia alternatywny przejazd dla drogi krajowej nr 17. - W momencie jakiegoś zdarzenia, np. wypadku na drodze krajowej, tą drogą będzie można je ominąć, objechać i wjechać znów na krajową w kierunku Zamościa - powiedział sekretarz gminy Piaski Marcin Najda. 

Jak zaznaczył, gmina wnioskowała o ok. 100 tys. zł więcej dotacji. - Mamy obietnicę, że po kolejnych oszczędnościach przetargowych dostaniemy te 100 tys. zł jako uzupełnienie - dodał Najda. 

W programie rozwoju dróg gminnych i powiatowych dofinansowanie samorządowej inwestycji drogowej z budżetu państwa może pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów, ale kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina (w tym miasto na prawach powiatu) może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, natomiast powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań. 
c.d. i źródło: www.wnp.pl