KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kluczowy element nowego bloku w Kozienicach dotarł na budowę

Po ponad dziesięciodniowej podróży z portu w Gdyni na budowę nowego bloku elektrowni w Kozienicach dotarł ważący 460 ton stojan generatora. Aby móc go przetransportować do naszego kraju, musiały przyjechać z Austrii specjalne wagony kolejowe.


By przewieźć ten, prawdopodobnie najcięższy w tym roku w Polsce ładunek, Hitachi Transport System, odpowiadająca we współpracy ze swą polską spółką córką ESA Logistika za transport wszystkich części generatora i turbiny, musiała nie tylko uzyskać szereg specjalnych nawet jak na transport ponadnormatywny zezwoleń, ale również sprowadzić z Austrii specjalne wagony kolejowe typu "Schnabel car", pozwalające na transport ładunków skupionych o wadze do 500 ton.
Źródło: www.wnp.pl