KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

KKSM znów wydobywają

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu, nowy właściciel dawnych KKSM. - Jest to ważny etap dla rozwoju firmy m.in. ze względu na podjęte zobowiązania wobec kontrahentów – pisze w komunikacie rzecznik rządowej instytucji Joanna Zakrzewska.

Wznowienie wydobycia 16 lutego br. było możliwe dzięki otrzymaniu decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 12 lutego br. dotyczącej zmiany koncesji na eksploatację złóż w zakresie określenia przedsiębiorcy, jego nazwy i miejsca działalności. ARP S.A., poprzez swoją spółkę celową Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., jest właścicielem majątku składającego się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Przejmując 29 stycznia br. spółkę ARP S.A. zagwarantowała zachowanie integralności nabytego majątku KKSM, kontynuację działalności oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Wznowienie wydobycia 16 lutego br. było możliwe dzięki otrzymaniu decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 12 lutego br. dotyczącej zmiany koncesji na eksploatację złóż w zakresie określenia przedsiębiorcy, jego nazwy i miejsca działalności. ARP S.A., poprzez swoją spółkę celową Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., jest właścicielem majątku składającego się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Przejmując 29 stycznia br. spółkę ARP S.A. zagwarantowała zachowanie integralności nabytego majątku KKSM, kontynuację działalności oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Źródło: www.emkielce.pl