KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych po raz kolejny na sprzedaż

Tym razem z wolnej ręki. Mniej formalności ma zachęcić potencjalnych inwestorów do składania ofert. Z kolei cena, za jaką Kopalnie zostały wystawione na sprzedaż - zniechęca związkowców do poparcia ewentualnej transakcji. I choć do powiedzenia za wiele nie mają, to nie mają też zamiaru siedzieć z założonymi rękami - podaje portal kielce.tvp.pl

W kopalnia „Jaźwica” należącej do Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych koncesja na wydobycie kruszywa ważna jest do 2044 roku.

W pozostałych trzech kopalniach wygasa najwcześniej za pięć lat. Cena minimalna za całe przedsiębiorstwo to 67 milionów 500 tysięcy złotych. I, mimo że jest o ponad 30 milionów niższa od pierwotnej - chętnych brak. Dlatego teraz sąd zezwolił syndykowi na sprzedaż KKSM-u z wolnej ręki, co w dużym uproszczeniu, oznacza mniej formalności.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl