KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Kamień milowy na budowie trzeciego odcinka S5

Włoska spółka Astaldi, wykonawca trzeciego odcinka drogi ekspresowej S5 od Marcinowa do węzła Wrocław Północ, złożyła 10 lipca do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kompletny wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uwzględniający optymalizacje wprowadzone do projektu budowlanego.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław realizowana jest na trzech odcinkach według systemu "Projektuj i buduj". Zakłada on, że zanim wykonawcy przystąpią do robót budowlanych, opracowują dokumentację projektową i mogą zaproponować optymalizację rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Mają na to 10 miesięcy od podpisania umowy.
Źródło: www.wnp.pl