KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Jest umowa na realizację I etapu obwodnicy Morawicy

Ok. 78 mln zł ma kosztować realizacja I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 pod Kielcami. W czwartek umowę z wykonawcą inwestycji podpisał kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
  • Wyczekiwana od wielu lat przez mieszkańców inwestycja, jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z trasy oraz dla usprawnienia ruchu pojazdów przejeżdżających przez Morawicę.
  • Przedsięwzięcie zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex. Termin realizacji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych, od momentu podpisania umowy.
  • Inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych (do wcześniej przygotowanych dokumentów) przed przystąpieniem do robót.
Na tym fragmencie trasy krajowej nr 73, łączącej Busko-Zdrój, Tarnów i węzeł Kielce-Północ (na ekspresowej "siódemce"), ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny.
Wyczekiwana od wielu lat przez mieszkańców inwestycja, jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z trasy oraz dla usprawnienia ruchu pojazdów przejeżdżających przez Morawicę. Wg danych GDDKiA, w samej Morawicy natężenie ruchu przekracza 19 tys. pojazdów na dobę.
Szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka przypomniał podczas uroczystości, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki jej wpisaniu w zaktualizowany w 2017 r. program budowy dróg.
Przedsięwzięcie zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex. Termin realizacji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych, od momentu podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych (do wcześniej przygotowanych dokumentów) przed przystąpieniem do robót.
Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak poinformował, że jest szansa na skrócenie terminu realizacji inwestycji. "Mam nadzieję, że wszystkie sprawy związane z aktualizacją danych, które mamy wykonać jeśli chodzi o ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), przebiegną sprawnie. Rozważamy, by prace rozpocząć wcześniej niż zakłada kontrakt, myślę że już na wiosnę przyszłego roku, a może nawet pewne prace ruszą w okresie zimowym" - deklarował.
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras przypomniał, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trasa była uwzględniania już w latach 70 ub.w. - od tego czasu samorząd rezerwował tereny pod inwestycję. "To kilka kilometrów drogi gęsto zabudowanej (…) Dla mieszkańców będzie to ogromna ulga" - ocenił Buras.
Burmistrz zaznaczył, że w ciągu ostatnich 18 lat w gminie przybyło ponad 6 tys. mieszkańców, a dzięki inwestycji gmina będzie miała szansę na rozwój gospodarczy - znajdują się tu bowiem tereny strefy ekonomicznej, a sprawny transport dla planujących tu działalność firm jest bardzo ważny.
W ramach I etapu inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km - po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73, na odcinku od granic Kielc do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa - z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura.
Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W II etapie wybudowany będzie w nowym śladzie odcinek, omijający Morawicę i Wolę Morawicką.
Jak powiedział dziennikarzom dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA Krzysztof Strzelczyk, po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej, kolejnym etapem będzie wykonanie koncepcji programowej z elementami geologii, pod II etap budowy trasy. Zapewniono już środki finansowe na wykonanie koncepcji. Dopiero po jej opracowaniu, będzie można przystąpić do postępowania związanego ze ZRID i z wykonaniem całej inwestycji. "Jest szansa, że przed zakończeniem budowy pierwszego odcinka, przystąpimy do realizacji drugiego, i płynnie da się zrealizować całe 8,2 km trasy" - analizował.
Droga krajowa nr 73 łączy Kielce z Tarnowem i wschodnią częścią województwa małopolskiego oraz Jasłem na Podkarpaciu. Jest jedną z najważniejszych tras w regionie. Wg danych z przeprowadzanych przez GDDKiA pomiarów natężenia ruchu, morawicki odcinek trasy jest najbardziej zatłoczonym na niej miejscem. W 2005 r., przez miejscowość przejeżdżało w ciągu doby średnio 14,4 tys. pojazdów, w 2010 r. - niemal 18 tys. a w 2015 r. - 19,5 tys. Na całym odcinku pomiędzy Kielcami, a Morawicą jeździ ponad 16 tys. pojazdów na dobę.
https://budownictwo.wnp.pl/jest-umowa-na-realizacje-i-etapu-obwodnicy-morawicy,327693_1_0_0.html