KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Intercor wygrał drogowy przetarg w Warszawie

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor jako najkorzystniejszą w przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Marynarskiej.

Intercor wycenił zadanie na 49,28 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 83,76 mln zł brutto. Wybrany wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zadania.
Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m - od skrzyżowania z ul. Taśmową do ul. Rzymowskiego. Przewidziane jest poszerzenie ulicy do dwóch jezdni, każda o szerokości 10,5 m. Skręt w ul. Marynarską z ul. Wynalazek i ul. Postępu będzie możliwy jedynie w prawo.

Przebudowane będzie także torowisko tramwajowe od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak. W ciągu ul. Postępu powstanie wiadukt umożliwiając przejazd nad ul. Marynarską. Wiadukt zostanie wyposażony w ruchome schody. 

Projekt przebudowy przewiduje obustronne chodniki i drogi rowerowe. Na wysokości ul. Wynalazek wybudowana będzie kładka dla pieszych.
Źródło: www.wnp.pl