KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Intercor ma drogowy kontrakt w Warszawie za 49 mln zł

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie zlecił Przedsiębiorstwu Usług Technicznych Intercor kontrakt na aktualizację dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Marynarskiej. Umowa opiewa na 49,28 mln zł brutto.
Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m - od skrzyżowania z ul. Taśmową do ul. Rzymowskiego. Przewidziane jest poszerzenie ulicy do dwóch jezdni, każda o szerokości 10,5 m. Skręt w ul. Marynarską z ul. Wynalazek i ul. Postępu będzie możliwy jedynie w prawo.
Przebudowane będzie także torowisko tramwajowe od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak. W ciągu ul. Postępu powstanie wiadukt umożliwiając przejazd nad ul. Marynarską. Wiadukt zostanie wyposażony w ruchome schody. 

Projekt przebudowy przewiduje obustronne chodniki i drogi rowerowe. Na wysokości ul. Wynalazek wybudowana będzie kładka dla pieszych. Wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zadania.

Budżet inwestora w przetargu wynosił wysokości 83,76 mln zł brutto. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę cenę (70 proc.) oraz okres rękojmi (30 proc.). Wszystkie oferty przewidywały 96-miesięczny okres rękojmi. 

Wśród pozostałych ofert znajdowały się (ceny brutto): konsorcjum Balzola Polska, Construcciones y Promociones Balzola (51,54 mln zł), konsorcjum ZUE, Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe (55,34 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, Intop Warszawa (57,26 mln zł - wykluczona).

Oferty złożyły jeszcze: konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Planeta, Polska Inżynieria (57,54 mln zł - wykluczona), Porr Polska Infrastructure (58,76 mln zł, konsorcjum Mostostal Warszawa, Vistal Gdynia (59,73 mln zł) i Strabag (61,30 mln zł - wykluczona).

Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ul. Marynarskiej o długości 800 m - od skrzyżowania z ul. Taśmową do ul. Rzymowskiego. Przewidziane jest poszerzenie ulicy do dwóch jezdni, każda o szerokości 10,5 m. Skręt w ul. Marynarską z ul. Wynalazek i ul. Postępu będzie możliwy jedynie w prawo.
Przebudowane będzie także torowisko tramwajowe od skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak. W ciągu ul. Postępu powstanie wiadukt umożliwiając przejazd nad ul. Marynarską. Wiadukt zostanie wyposażony w ruchome schody. 

Projekt przebudowy przewiduje obustronne chodniki i drogi rowerowe. Na wysokości ul. Wynalazek wybudowana będzie kładka dla pieszych. Wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zadania.

Budżet inwestora w przetargu wynosił wysokości 83,76 mln zł brutto. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę cenę (70 proc.) oraz okres rękojmi (30 proc.). Wszystkie oferty przewidywały 96-miesięczny okres rękojmi. 

Wśród pozostałych ofert znajdowały się (ceny brutto): konsorcjum Balzola Polska, Construcciones y Promociones Balzola (51,54 mln zł), konsorcjum ZUE, Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe (55,34 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, Intop Warszawa (57,26 mln zł - wykluczona).

Oferty złożyły jeszcze: konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Planeta, Polska Inżynieria (57,54 mln zł - wykluczona), Porr Polska Infrastructure (58,76 mln zł, konsorcjum Mostostal Warszawa, Vistal Gdynia (59,73 mln zł) i Strabag (61,30 mln zł - wykluczona).
Źródło: www.wnp.pl