KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Intercor lepszy niż Budimex i Strabag w kolejowym przetargu

Intercor wygrał przetarg PKP PLK, który dotyczy modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia. O zlecenie ubiegały się jeszcze Budimex oraz Strabag.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczących dostosowania stacji i przystanków na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Iława do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Oferta Intercor opiewa na 13,28 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 17,62 mln zł brutto. Zwycięzca przetargu został wybrany według kryteriów ceny (85 proc.) oraz okresu gwarancji i rękojmi (15 proc.).

Strabag wycenił prace na 16,25 mln zł brutto, a Budimex na 16,78 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zadeklarowali 96-miesięczny okres gwarancji i rękojmi. Termin realizacji zadania to 160 dni.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczących dostosowania stacji i przystanków na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Iława do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Oferta Intercor opiewa na 13,28 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 17,62 mln zł brutto. Zwycięzca przetargu został wybrany według kryteriów ceny (85 proc.) oraz okresu gwarancji i rękojmi (15 proc.).

Strabag wycenił prace na 16,25 mln zł brutto, a Budimex na 16,78 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zadeklarowali 96-miesięczny okres gwarancji i rękojmi. Termin realizacji zadania to 160 dni.
Źródło: www.wnp.pl