KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Interaktywna mapa inwestycji powstanie w Krakowie

Na początku lutego ma być gotowa interaktywna mapa inwestycji prowadzonych w Krakowie. Ma być ich w tym roku blisko 600 o łącznej wartości 1 mld 117 mln zł. W planach są m.in.: przebudowy ulic, budowa sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych czy wodociągowych.Jednostki miejskie oraz spółki będą zamieszczać na mapie planowane zadania. Ma to zapobiec nakładaniu się na siebie różnych inwestycji i pomóc mieszkańcom w zorientowaniu się, gdzie i kiedy będą one prowadzone. Spośród 600 inwestycji około 200 to zadania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Nie wszystkie trafią na tę mapę, umieścimy tam osiemdziesiąt kilka z nich, tych, które w największym stopniu wpływają na ruch w mieście" - powiedział rzecznik ZIKiT Michał Pyclik. Do tego dojdzie kilkanaście inwestycji PKP oraz zadania innych jednostek miejskich. Mapa w ostatecznej formie zostanie opublikowana w internecie na początku lutego. Podobna mapa, ale o znacznie mniejszej skali, bo obejmująca tylko inwestycje ZIKiT funkcjonowała w zeszłym roku.

http://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/interaktywna-mapa-inwestycji-powstanie-w-krakowie,103035.html