KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich

Instytut, przy wsparciu ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków NFOŚiGW, zakończył realizację  projektu   "Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej"  –  DIM-WASTE.

Projekt umożliwił sprawdzenie w skali technicznej opracowanej przez Instytut technologii termicznej przeróbki osadów ściekowych na kruszywo lekkie z wykorzystaniem wyłącznie surowców odpadowych.

Założenia opracowanej technologii prezentowane były w m.in.  w artykułach specjalistycznych w czasopismach branżowych, w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu, podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych związanych z ochroną środowiska oraz na stronie internetowej projektu www.dim-waste.eu.

Technologia  prezentowana jest w ramach wizyt demonstracyjnych, podczas których w praktyce testowane jest funkcjonowanie wybudowanej w ramach projektu prototypowej instalacji mobilnej.
Działanie tej instalacji przedstawiono na filmie.

Projekt umożliwił sprawdzenie w skali technicznej opracowanej przez Instytut technologii termicznej przeróbki osadów ściekowych na kruszywo lekkie z wykorzystaniem wyłącznie surowców odpadowych.

Założenia opracowanej technologii prezentowane były w m.in.  w artykułach specjalistycznych w czasopismach branżowych, w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu, podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych związanych z ochroną środowiska oraz na stronie internetowej projektu www.dim-waste.eu.

Technologia  prezentowana jest w ramach wizyt demonstracyjnych, podczas których w praktyce testowane jest funkcjonowanie wybudowanej w ramach projektu prototypowej instalacji mobilnej.
Działanie tej instalacji przedstawiono na filmie.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl