KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Innowacje w drogownictwie – konkurs GDDKiA

To szansa dla studentów i absolwentów, którzy w roku akademickim 2014/15 złożyli lub złożą pracę dyplomową na temat: technologii nawierzchni drogowych, rozwiązań BRD lub drogowych obiektów inżynierskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace już ocenione i obronione lub takie, których obrona nastąpi nie później niż 15 września. Aby wziąć udział w pierwszym etapie, należy przesłać do GDDKiA swoje zgłoszenie wraz z jednostronicowym streszczeniem pracy.
Źródło: posbud.com.pl