KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Infrastruktura - kontynuacja czy nowe rozdanie?

Tak zatytułowana dyskusja redakcyjna miesięcznika Nowy Przemysł i portalu wnp.pl była pierwszą okazją do szerszej wymiany poglądów pomiędzy branżą budowlaną a odpowiedzialnym za inwestycje infrastrukturalne przedstawicielem nowego rządu, czyli ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy i były zgodne w ocenie negatywnych zjawisk ostatnich lat.
W debacie dużo uwagi poświęcono diagnozie infrastrukturalnych błędów, które popełniono przez ponad dekadę polskiej obecności w Unii Europejskiej
Próbowano także znaleźć odpowiedź na to, dlaczego wielomiliardowe inwestycje nie pozwoliły stworzyć polskich czempionów budowlanych, które mogłyby odnosić duże sukcesy na rynkach eksportowych. 

Ponadto uwaga uczestników spotkania skupiała się na wyzwaniach związanych z realizacją projektów drogowych i kolejowych w ramach nowej perspektywy unijnego budżetu - także w kontekście zasad współpracy pomiędzy sektorem wykonawczym a administracją rządową. 

W debacie dużo uwagi poświęcono diagnozie infrastrukturalnych błędów, które popełniono przez ponad dekadę polskiej obecności w Unii Europejskiej
Próbowano także znaleźć odpowiedź na to, dlaczego wielomiliardowe inwestycje nie pozwoliły stworzyć polskich czempionów budowlanych, które mogłyby odnosić duże sukcesy na rynkach eksportowych. 

Ponadto uwaga uczestników spotkania skupiała się na wyzwaniach związanych z realizacją projektów drogowych i kolejowych w ramach nowej perspektywy unijnego budżetu - także w kontekście zasad współpracy pomiędzy sektorem wykonawczym a administracją rządową. 
Źródło: www.wnp.pl