KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

II Wschodni Kongres Gospodarczy

24-25 września 2015, Białystok
Druga edycja największej imprezy biznesowej Polski Wschodniej odbędzie się w Białymstoku 24-25 września. Główne nurty tematyczne wydarzenia to: Europa Wschodnia - gospodarka, współpraca, przyszłość; pogranicze - szanse w sąsiedztwie; regiony Polski Wschodniej - horyzont 2020 oraz biznes w Polsce Wschodniej.