KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Górażdże Kruszywa: nowa kopalnia w Stoszycach

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Stoszyce Górażdże Kruszywa uruchomiły nową kopalnię surowców mineralnych, która będzie dostarczać na rynek maksymalnie 600 tys. ton żwirów i piasków rocznie. W nowej kopalni i zakładzie przeróbczym docelowo będzie zatrudnionych 11 osób.

Kopalnia Surowców Mineralnych i Zakład Przeróbczy Stoszyce zlokalizowane są w odległości 16 km od Wrocławia. Zakład dysponuje najnowszym sprzętem do wydobywania kruszywa spod lustra wody i wyposażony jest w nowoczesne urządzenia do uszlachetniania kruszyw. Inwestycja umożliwi produkcję podstawowych frakcji handlowych piasków i żwirów.

Obszarem zastosowania kruszyw naturalnych jest szeroko pojmowany segment budownictwa, który obejmuje zarówno produkcję betonu towarowego, prefabrykowanych elementów betonowych, zapraw, jak i szczególnie dzisiaj aktualne, budownictwo drogowe. Rozpoczęcie eksploatacji złoża w Kopalni Stoszyce pozwoli na umocnienie potencjału produkcyjno-handlowego Grupy Górażdże w regionie Wrocławia.

Nowo wybudowany zakład przeróbczy przystosowany jest do pracy w systemie automatycznym, sterowanym komputerowo przez operatora. Zakład spełnia wszystkie normy ochrony środowiska oraz gwarantuje załodze najwyższe standardy w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy. Po zakończeniu eksploatacji złoża, obszar górniczy Kopalni Stoszyce zostanie przekształcony w tereny rekreacyjne.

Uroczyste, oficjalne otwarcie kopalni i zakładu przeróbczego w Stoszycach, połączone ze zwiedzaniem terenu zakładu górniczego, odbędzie się 21 października br. z udziałem władz lokalnych powiatu wrocławskiego, gminy Kąty Wrocławskie oraz zarządu Grupy Górażdże.

 

Kopalnia Surowców Mineralnych i Zakład Przeróbczy Stoszyce zlokalizowane są w odległości 16 km od Wrocławia. Zakład dysponuje najnowszym sprzętem do wydobywania kruszywa spod lustra wody i wyposażony jest w nowoczesne urządzenia do uszlachetniania kruszyw. Inwestycja umożliwi produkcję podstawowych frakcji handlowych piasków i żwirów.

Obszarem zastosowania kruszyw naturalnych jest szeroko pojmowany segment budownictwa, który obejmuje zarówno produkcję betonu towarowego, prefabrykowanych elementów betonowych, zapraw, jak i szczególnie dzisiaj aktualne, budownictwo drogowe. Rozpoczęcie eksploatacji złoża w Kopalni Stoszyce pozwoli na umocnienie potencjału produkcyjno-handlowego Grupy Górażdże w regionie Wrocławia.

Nowo wybudowany zakład przeróbczy przystosowany jest do pracy w systemie automatycznym, sterowanym komputerowo przez operatora. Zakład spełnia wszystkie normy ochrony środowiska oraz gwarantuje załodze najwyższe standardy w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy. Po zakończeniu eksploatacji złoża, obszar górniczy Kopalni Stoszyce zostanie przekształcony w tereny rekreacyjne.

Uroczyste, oficjalne otwarcie kopalni i zakładu przeróbczego w Stoszycach, połączone ze zwiedzaniem terenu zakładu górniczego, odbędzie się 21 października br. z udziałem władz lokalnych powiatu wrocławskiego, gminy Kąty Wrocławskie oraz zarządu Grupy Górażdże.

źródło: www.kieruneksurowce.pl