KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA zaprasza do złożenia ofert cenowych na S19

GDDKiA wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych na budowę drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika (woj. lubelskie) do granicy z woj. podkarpackim.
- W przyszłym roku wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji realizowanej w trybie „projektuj i buduj”, a w 2021 r. kierowcy skorzystają z nowej trasy - podała GDDKiA.
Przetarg podzielono na trzy części: od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km; przez kwalifikacje przeszło 18 wykonawców), obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km; 18 wykonawców) oraz od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km; 18 wykonawców).

Przy ocenie ofert będzie uwzględniane skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat. Cena stanowi 90 proc. punktacji, a czas realizacji i okres gwarancji po 5 proc.

Zadaniem wyłonionych wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy.

- Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie prowadziła po nowym śladzie na zachód od obecnej DK 19, a jedynie na odcinkach przechodzących przez kompleksy leśne - w Polichnie i na południe od Janowa Lubelskiego - w korytarzu obecnej drogi - wskazała GDDKiA.

- W przyszłym roku wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji realizowanej w trybie „projektuj i buduj”, a w 2021 r. kierowcy skorzystają z nowej trasy - podała GDDKiA.
Przetarg podzielono na trzy części: od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km; przez kwalifikacje przeszło 18 wykonawców), obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km; 18 wykonawców) oraz od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km; 18 wykonawców).

Przy ocenie ofert będzie uwzględniane skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat. Cena stanowi 90 proc. punktacji, a czas realizacji i okres gwarancji po 5 proc.

Zadaniem wyłonionych wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy.

- Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie prowadziła po nowym śladzie na zachód od obecnej DK 19, a jedynie na odcinkach przechodzących przez kompleksy leśne - w Polichnie i na południe od Janowa Lubelskiego - w korytarzu obecnej drogi - wskazała GDDKiA.
Źródło: www.wnp.pl