KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA wybrała Energopol-Szczecin na wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S51 na 13-kilometrowym odcinku Olsztyn - Olsztynek.

Tańszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum spółek z grupy Aldesa, ale jego oferta została wykluczona, gdyż konsorcjum nie przedłużyło terminu związania ofertą.

Oferta Energopolu-Szczecin opiewa na 394,86 mln zł brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 454,36 mln zł brutto. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę: cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji (5 proc.).
Ocenie podlegała jeszcze oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman (405,31 mln zł brutto). Pozostali wykonawcy - w tym konsorcjum spółek Aldesa, które wyceniło zadanie na 355,85 mln zł brutto - zostali wykluczeni, gdyż nie przedłużyli terminu związania ofertą.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 20-miesięczny termin realizacji i 10-letni termin gwarancji. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą jest planowane w styczniu 2015 r.

Źródło: wnp.pl