KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA szuka wykonawcy dokumentacji dla rozbudowy drogi krajowej 12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo - Garzyn. Oferty można składać do 2 października.
Jak tłumaczyła Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, odcinek DK12, którego dotyczy postępowanie przetargowe, ma około 8 km długości.
Rozbudowa drogi ma obejmować m.in.: dostosowanie nośności nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań wraz z budową lewoskrętów, budowę ścieżki rowerowej i chodników oraz dojść do zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w miejscowości Kąkolewo, a także przebudowę istniejącego systemu odwodnienia i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD.
"Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy. Na etapie projektowania GDDKiA zorganizuje spotkania z biurem projektów, przedstawicielami samorządów i wspólnie zostaną wypracowane optymalne rozwiązania techniczne, uwzględniające lokalne uwarunkowania" - podała Cieślak.
Termin składania ofert w przetargu mija 2 października tego roku.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-szuka-wykonawcy-dokumentacji-dla-rozbudowy-drogi-krajowej-12,329163_1_0_0.html