KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA rozbuduje 77 km drogi DK8 Wrocław - Kłodzko

Wrocławski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości.

Wybrany w przetargu wykonawca opracuje studium korytarzowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcję programową oraz program funkcjonalno-użytkowy.
Dokumentacja pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj". Rozbudowa DK8 na odcinku ok. 77 km ma pozwolić na zwiększenie przepustowości i prędkości podróży.
Źródło: www.wnp.pl