KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA przejęła płatności dla podwykonawców na budowie S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 4 kwietnia porozumienie z firmą Salini Polska dotyczące przejęcia płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów.
W przesłanym komunikacie GDDKiA podkreśliła, że porozumienie umożliwi niemal "bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich" dla 47 podmiotów na kwotę ok. 18 mln zł.
Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora.
"Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców" - zaznaczono w komunikacie.
Podkreślono również, iż "wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, poprzez zawarte porozumienie wypracowano rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich".
"Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu skarbu państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców" - zaznaczyła GDDKiA.
"Podpisany dokument umożliwi GDDKiA w krótkim terminie, tj. w ciągu pięciu dni roboczych dokonanie zaległych płatności bezpośrednio na rachunki przedsiębiorców wskazanych przez generalnego wykonawcę" - dodano w komunikacie.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-przejela-platnosci-dla-podwykonawcow-na-budowie-s7,343289_1_0_0.html