KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA podpisała umowę ws. dokumentacji rozbudowy DK 72

Poznański oddział GDDKiA poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK72 na odcinku Tuliszków – Słodków (Wielkopolskie). Wartość umowy przekracza 900 tys. zł.
Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 72 o długości ponad 10 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu.
Wykonawcą zadania, którego dotyczy podpisana umowa, jest Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" Marcin Dobek z Chełma. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Na realizację tego przedsięwzięcia wykonawca ma rok.
Poznański oddział GDDKiA podał, że rozbudowa drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków - Słodków ma skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu, nośności nawierzchni, poprawą jej równości podłużnej i poprzecznej.
Planowana inwestycja przewiduje m.in. poprawę odwodnienia drogowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowanie dostępności do drogi oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-podpisala-umowe-ws-dokumentacji-rozbudowy-dk-72,338201_1_0_0.html