KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA czeka na oferty na budowę S19 Via Carpatia

Ruszył drugi etap przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego do Niska. Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu GDDKiA wysłała zaproszenie do składania ofert.
Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, firmy będą miały czas na składanie ofert do 2 maja 2017 r.
Rzeczniczka podkreśliła, że przetarg został podzielony na trzy odcinki. Zadanie "A" Lasy Janowskie-Zdziary (o długości ok. 9,3 km); zadanie "B"Zdziary-Rudnik nad Sanem (ok. 9 km); zadanie "C" Rudnik nad Sanem-Nisko Południe (6 km). 

"W pierwszym etapie przetargu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty złożyło ponad 20 podmiotów. Mogły one składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków" - dodała. 

Po weryfikacji tych ofert GDDKiA zdecydowała się zaprosić do składania ofert 19 wykonawców na odcinki: Lasy Janowskie-Zdziary i Zdziary-Rudnik nad Sanem oraz 20 wykonawców na odcinek Rudnik nad Sanem-Nisko Południe. 

Rarus zaznaczyła, że oferty cenowe będą wybierane na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji. 

"Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)" - wyjaśniła. 

Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Rzeczniczka dodała, że okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. "Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu" - powiedziała Rarus. 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała ok. 169 km długości. Do tej pory gotowe są dwa jej odcinki Stobierna-węzeł Rzeszów Wschód i węzeł Rzeszów Zachód-Świlcza. Kolejne dwa (Sokołów Małopolski-Stobierna i Świlcza-węzeł Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w II połowie br. 

Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, firmy będą miały czas na składanie ofert do 2 maja 2017 r.
Rzeczniczka podkreśliła, że przetarg został podzielony na trzy odcinki. Zadanie "A" Lasy Janowskie-Zdziary (o długości ok. 9,3 km); zadanie "B"Zdziary-Rudnik nad Sanem (ok. 9 km); zadanie "C" Rudnik nad Sanem-Nisko Południe (6 km). 

"W pierwszym etapie przetargu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty złożyło ponad 20 podmiotów. Mogły one składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków" - dodała. 

Po weryfikacji tych ofert GDDKiA zdecydowała się zaprosić do składania ofert 19 wykonawców na odcinki: Lasy Janowskie-Zdziary i Zdziary-Rudnik nad Sanem oraz 20 wykonawców na odcinek Rudnik nad Sanem-Nisko Południe. 

Rarus zaznaczyła, że oferty cenowe będą wybierane na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji. 

"Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)" - wyjaśniła. 

Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Rzeczniczka dodała, że okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. "Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu" - powiedziała Rarus. 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała ok. 169 km długości. Do tej pory gotowe są dwa jej odcinki Stobierna-węzeł Rzeszów Wschód i węzeł Rzeszów Zachód-Świlcza. Kolejne dwa (Sokołów Małopolski-Stobierna i Świlcza-węzeł Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w II połowie br. 
Źródło: www.wnp.pl