KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA chce odciąć wykonawcom możliwość zmiany umów

GDDKIA chce, by sąd rozstrzygnął, czy z kontraktów można wyłączyć przepisy Kodeksu cywilnego. To by utrudniło wykonawcom wprowadzanie zmian w umowach, w razie wystąpienia nieprzewidywanych okoliczności.
Przepisy Kc, dotyczące możliwości wprowadzania uzgodnionych czy zaleconych przez sąd zmian w umowach w razie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, pozwoliły kilku wykonawcom wygrać spór roszczeniowy z poprzedniej perspektywy - przypomina "Puls Biznesu".
Prokuratoria Generalna zaleciła wykreślenie tych zapisów z umowy wzorcowej GDDKiA. Nie pozwala też powoływać się na nie w umowach na poszczególne inwestycje - czytamy w "PB".
Na wykreślenie zapisów odnoszących się do Kodeksu cywilnego nie godzą się wykonawcy.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-chce-odciac-wykonawcom-mozliwosc-zmiany-umow,329699_1_0_0.html