KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA: Zintensyfikowano prace na budowie S5

GDDKiA poinformowała, że w związku z zakończeniem przerwy zimowej wykonawca drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku od Poznania do Wronczyna zintensyfikował prace; trwa m.in. układanie warstw bitumicznych nawierzchni na drugiej jezdni.
Z końcem 2018 roku na odcinku od Poznania do Wronczyna udostępniono do ruchu jedną jezdnię; planowany termin zakończenia prac i przekazania całej trasy do użytku to połowa 2019 roku.
Jak poinformowała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, w związku z zakończeniem przerwy zimowej na liczącym 16 km odcinku rozpoczęły się m.in. roboty związane z układaniem warstw bitumicznych nawierzchni na drugiej jezdni, budową zbiorników retencyjnych, ekranów akustycznych oraz roboty wykończeniowe na skarpach.
"W ramach realizowanego zadania rozpoczął się także kolejny etap prac związany z przebudową drogi krajowej 32. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu na odcinku od DK5 do S5 (węzeł Stęszew). Ruch prowadzony jest po równoległej do DK32 drodze dojazdowej, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h" - podała Cieślak.
Udostępniony w grudniu ub. roku 16-kilometrowy odcinek wpina się do autostrady A2 poprzez węzeł Poznań Zachód a kończy na węźle Mosina we Wronczynie.
Umowę na realizację przedsięwzięcia o wartości ok. 530 mln zł podpisano w lipcu 2015 roku. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu oraz trzech węzłów drogowych: Konarzewo, Stęszew i Mosina, dwóch miejsc obsługi podróżnych oraz odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg. Wykonawcą inwestycji jest włoskie konsorcjum, któremu przewodzi firma Toto Costruzioni Generali.
W Wielkopolsce dotychczas zostało oddane do ruchu 74 z ponad 100 km S5 na trasie z Poznania do Wrocławia. W budowie pozostają dwa odcinki od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka długości 35 km. GDDKiA informowała, że planowany termin oddania od użytku ostatnich fragmentów S5 to IV kwartał przyszłego roku.
Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Cała S5 docelowo połączy Nowe Marzy (A1), Bydgoszcz, Poznań (A2) i Wrocław (A8) oraz zapewni sprawną komunikację pomiędzy województwami dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-zintensyfikowano-prace-na-budowie-s5,342148_1_0_0.html