KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Gdańsk skomercjalizuje ponad 70 ha w pobliżu Portu Północnego

Ponad 70 ha Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w pobliżu Portu Północnego w Gdańsku ma zostać zagospodarowane i skomercjalizowane. Do października br. na części terenu mają powstać drogi i infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) położone wzdłuż Trasy Sucharskiego znajduje się w pobliżu morskiego Portu Gdańsk i głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk.
Rozpoczyna się komercjalizacja obszarów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.
Trwający przetarg na I etap budowy układu drogowego na terenie Centrum to jedno za zadań, które ma na celu uatrakcyjnienie tych ważnych dla miasta terenów.
Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz poinformowała w przesłanym w czwartek komunikacie, że "rozpoczyna się komercjalizacja obszarów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego". Trwający przetarg na I etap budowy układu drogowego na terenie Centrum wymieniła jako jedno za zadań, "które ma na celu uatrakcyjnienie tych ważnych dla miasta terenów". Około 110 ha. Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w 2010 r. wydzierżawiono firmie Goodman na utworzenie Pomorskiego Centrum Logistycznego. Pozostałe ponad 70 ha ma być zagospodarowane w tym roku. Celem prac jest umożliwienie prowadzenia tam działalności przez firmy z różnych branż, np. logistyczne, produkcyjne, spożywcze. Potencjalni inwestorzy będą mogli zbudować własny zakład, magazyn na dzierżawionej działce albo wynająć gotowe już magazyny. Zakłada się, że w październiku br. zakończy się realizacja pierwszego etapu budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI. Z budżetu Gdańska na ten cel przeznaczono 16 mln zł. Swoje oferty złożyły trzy firmy, które proponują budowę dróg od 15,1 mln zł do 19,8 mln zł. Najkorzystniejsza oferta ma być wybrana po analizie złożonych dokumentów. Pierwsze z zadań w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI przewiduje budowę infrastruktury wodociągowej o długości ponad 1,2 km i sieci kanalizacji sanitarnej, która w części zostanie sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. W ramach inwestycji mają zostać też zabezpieczone rurociągi przesyłowe. Przetarg dotyczy również budowy drogi o długości ok. 500 m. Na tym terenie planowana jest m.in. budowa nowych jezdni w zakresie ulic Nowe Kaczeńce i Nowa Portowa wraz z rondem na skrzyżowaniu tych dróg. Projekt przewiduje też budowę ścieżek rowerowych i chodników. W 2015 r. na terenie PCI przy trasie Sucharskiego Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego do użytku przekazała centrum administracyjno-usługowe KOGA o powierzchni 8 tys. m kw. oraz zrealizowała część układu drogowego. Pomorskie Centrum Logistyczne Gdańsk realizowane przez firmę Goodman na ok. 110 ha jest największą tego typu inwestycją w północnej Polsce; może tam powstać do 500 tys. m kw. magazynów oraz do 40 tys. m kw. powierzchni biurowej. Na swojej stronie Goodman informuje, że powstały już magazyny o łącznej powierzchni ponad 88 tys. m kw.
http://budownictwo.wnp.pl/gdansk-skomercjalizuje-ponad-70-ha-w-poblizu-portu-polnocnego,316634_1_0_0.html