KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Fortum EC Zabrze: Na 335 betonowych palach

Nowoczesny zakład powstanie do 2018 roku i będzie produkował ciepło dla 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu oraz Bytomiu. Fundamenty nowego zakładu będą się opierały na 335 betonowych palach. Ile m3 betonu będzie potrzebne?

Nakłady na budowę nowej elektrociepłowni Fortum wyniosą około 870 milionów złotych.

Fundamenty nowego zakładu będą się opierały na 335 betonowych palach, a łącznie w ramach budowy wykorzystane zostanie ponad 4 400 ton stali i 19 000 m3 betonu.

Możliwości produkcyjne nowoczesnego zakładu wyniosą 225 MW mocy zainstalowanej w paliwie.

Zakładana roczna produkcja ciepła, które docelowo ma trafiać do 70 tysięcy gospodarstw domowych wyniesie 730 GWh.

Zgodnie z planem inwestycyjnym Fortum, ciepło z nowej elektrociepłowni ma docierać zarówno do Zabrza, jak też do Bytomia. W tym celu do końca 2018 roku wybudowany zostanie odcinek sieci ciepłowniczej o długości około 10 kilometrów, który połączy nowoczesny zakład z bytomską siecią, rozprowadzającą ciepło do mieszkańców. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy tej inwestycji.


Nakłady na budowę nowej elektrociepłowni Fortum wyniosą około 870 milionów złotych.

Fundamenty nowego zakładu będą się opierały na 335 betonowych palach, a łącznie w ramach budowy wykorzystane zostanie ponad 4 400 ton stali i 19 000 m3 betonu.

Możliwości produkcyjne nowoczesnego zakładu wyniosą 225 MW mocy zainstalowanej w paliwie.

Zakładana roczna produkcja ciepła, które docelowo ma trafiać do 70 tysięcy gospodarstw domowych wyniesie 730 GWh.

Zgodnie z planem inwestycyjnym Fortum, ciepło z nowej elektrociepłowni ma docierać zarówno do Zabrza, jak też do Bytomia. W tym celu do końca 2018 roku wybudowany zostanie odcinek sieci ciepłowniczej o długości około 10 kilometrów, który połączy nowoczesny zakład z bytomską siecią, rozprowadzającą ciepło do mieszkańców. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy tej inwestycji.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl