KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Eurovia najbliżej drogowego zlecenia, ale dużo powyżej budżetu

Eurovia Polska złożyła najtańszą ofertę w przetargu na rozbudowę DW 251 Kaliska - Inowrocław. Jest ona jednak znacząco wyższa od budżetu zamawiającego, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Zadanie obejmuje odcinek trasy o długości ponad 14 km wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawce w Żninie. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 czerwca 2018 r.
Eurovia Polska wyceniła zadanie na 46,88 mln zł brutto, a budżet zamawiającego opiewa na 30,90 mln zł brutto. Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60 proc.), okres gwarancji (20 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 84-miesięczny okres gwarancji. Większość wykonawców wskazało doświadczenie kierownika budowy z czterech zadań. Wyjątek stanowi Strabag (pięć projektów), ale wg kryteriów oceny ofert punktacja dla czterech lub więcej inwestycji i tak wynosi 20 pkt.

Pozostali wykonawcy to (ceny brutto): PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbud (54,49 mln zł), konsorcjum Inodrog z Inowrocławia, Drogi i Mosty z Inowrocławia, Molewski, Invest Development (58,19 mln zł), Strabag (59,11 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, PEUiM z Białegostoku (59,90 mln zł) i Budimex (64,73 mln zł brutto).

Eurovia Polska wyceniła zadanie na 46,88 mln zł brutto, a budżet zamawiającego opiewa na 30,90 mln zł brutto. Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60 proc.), okres gwarancji (20 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 84-miesięczny okres gwarancji. Większość wykonawców wskazało doświadczenie kierownika budowy z czterech zadań. Wyjątek stanowi Strabag (pięć projektów), ale wg kryteriów oceny ofert punktacja dla czterech lub więcej inwestycji i tak wynosi 20 pkt.

Pozostali wykonawcy to (ceny brutto): PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbud (54,49 mln zł), konsorcjum Inodrog z Inowrocławia, Drogi i Mosty z Inowrocławia, Molewski, Invest Development (58rr,19 mln zł), Strabag (59,11 mln zł), konsorcjum Trakcja PRKiI, PEUiM z Białegostoku (59,90 mln zł) i Budimex (64,73 mln zł brutto).
Źródło: www.wnp.pl