KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Erbud ma kontrakty za niemal 53 mln zł

Erbud pozyskał kontrakty na realizację kompleksu mieszkalnego Nowy Gaj we Wrocławiu o łącznej wartości 52,8 mln zł netto.
Zamawiającym jest Vantage Development, a zadanie obejmuje realizację dwóch budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej.
Prace przy budynku B rozpoczną się z końcem marca, a budynku A z końcem grudnia 2016 r. Termin realizacji to 79 tygodni od dnia rozpoczęcia robót.

Wyniki za 2015 r. Erbud opublikuje 21 marca. Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa miała 1,334 mld zł przychodów wobec 1,137 mld zł przed rokiem. Grupa wypracowała 27,61 mln zł zysku netto wobec 15,61 mln zł zysku przed rokiem.

Wyniki za 2015 r. Erbud opublikuje 21 marca. Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa miała 1,334 mld zł przychodów wobec 1,137 mld zł przed rokiem. Grupa wypracowała 27,61 mln zł zysku netto wobec 15,61 mln zł zysku przed rokiem.

Źródło: www.wnp.pl