KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Energa rozważa inwestycje w Polską Grupę Górniczą i Ostrołękę

Grupa Energa deklaruje zainteresowanie budową nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, zakupem aktywów ciepłowniczych od EDF oraz rozważa zainwestowanie w Polską Grupę Górniczą.
Grupa Energa wraca do projektu budowy nowego węglowego bloku energetycznego w Ostrołęce (tzw. Ostrołęka C).
- Jesteśmy zainteresowani projektem budowy elektrowni Ostrołęka C. Ten projekt został zawieszony w 2012 roku, w tej chwili do tego projektu powracamy. Są zlecone analizy, badamy projekt od strony opłacalności finansowej, od strony optymalnego modelu biznesowego, który można by przyjąć w tym przypadku. To się też wiąże ze zdynamizowaniem strategii inwestycyjnej grupy Energa, w stosunku do tego co było w ostatnich latach. Oczywiście chcemy też się wpisać w strategię rządową jeśli chodzi m.in. o ten projekt. Prowadzimy szeroko zakrojone prace analityczne w tym obszarze - poinformował Grzegorz Ksepko, wiceprezes Energi ds. Korporacyjnych.

- Jesteśmy zainteresowani projektem budowy elektrowni Ostrołęka C. Ten projekt został zawieszony w 2012 roku, w tej chwili do tego projektu powracamy. Są zlecone analizy, badamy projekt od strony opłacalności finansowej, od strony optymalnego modelu biznesowego, który można by przyjąć w tym przypadku. To się też wiąże ze zdynamizowaniem strategii inwestycyjnej grupy Energa, w stosunku do tego co było w ostatnich latach. Oczywiście chcemy też się wpisać w strategię rządową jeśli chodzi m.in. o ten projekt. Prowadzimy szeroko zakrojone prace analityczne w tym obszarze - poinformował Grzegorz Ksepko, wiceprezes Energi ds. Korporacyjnych.

Źródło: www.wnp.pl