KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Enea i Tauron chcą wspólnie rozwijać OZE

Enea i Tauron podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych.
Podpisany dzisiaj (2 lipca 2015 r.) przez Eneę i Taurona list intencyjny zakłada powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego korzystnego dla obu stron. Enea podała w komunikacie, że jakiekolwiek decyzje biznesowe zostaną podjęte dopiero na podstawie wyników pracy zespołów roboczych

Podpisany dzisiaj (2 lipca 2015 r.) przez Eneę i Taurona list intencyjny zakłada powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego korzystnego dla obu stron. Enea podała w komunikacie, że jakiekolwiek decyzje biznesowe zostaną podjęte dopiero na podstawie wyników pracy zespołów roboczych.