KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

EKOLAUR dla Kopalni Wapienia Czatkowice

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” otrzymała prestiżową nagrodę EKOLAUR przyznaną w ramach XIV edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2015”.
Nagrodę podczas gali połączonej z Konferencją Ochrona środowiska w województwie śląskim. Historia. Przyszłość odebrał Sławomir Kosiba, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Nagroda została przyznana przez kapitułę konkursu w kategorii Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, za przedsięwzięcie 15 lat działalności przemiałowni kamienia wapiennego w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.  

Czatkowicka instalacja do produkcji sorbentów to ultranowoczesny, w pełni zautomatyzowany zakład przeróbczy, dostarczający wysokowydajny surowiec wykorzystywany w technologiach odsiarczania spalin w energetyce. Odsiarczanie gazów spalinowych przy użyciu sorbentów wapiennych produkowanych w Czatkowicach przynosi korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla ochrony środowiska naturalnego, zarówno lokalnie jak i w skali całego kraju.

Realizacja inwestycji sprawiła, że spółka stała się głównym i największym dostawcą sorbentów wapiennych wykorzystywanych w procesach odsiarczania spalin w całej Polsce. Powstała infrastruktura posiada proekologiczny charakter, pozwala to spółce wykorzystywać zasoby naturalne ziemi zgodnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje zrealizowano w rekordowym czasie 15 miesięcy.

Nagrodę podczas gali połączonej z Konferencją Ochrona środowiska w województwie śląskim. Historia. Przyszłość odebrał Sławomir Kosiba, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Nagroda została przyznana przez kapitułę konkursu w kategorii Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, za przedsięwzięcie 15 lat działalności przemiałowni kamienia wapiennego w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.  

Czatkowicka instalacja do produkcji sorbentów to ultranowoczesny, w pełni zautomatyzowany zakład przeróbczy, dostarczający wysokowydajny surowiec wykorzystywany w technologiach odsiarczania spalin w energetyce. Odsiarczanie gazów spalinowych przy użyciu sorbentów wapiennych produkowanych w Czatkowicach przynosi korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla ochrony środowiska naturalnego, zarówno lokalnie jak i w skali całego kraju.

Realizacja inwestycji sprawiła, że spółka stała się głównym i największym dostawcą sorbentów wapiennych wykorzystywanych w procesach odsiarczania spalin w całej Polsce. Powstała infrastruktura posiada proekologiczny charakter, pozwala to spółce wykorzystywać zasoby naturalne ziemi zgodnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje zrealizowano w rekordowym czasie 15 miesięcy.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl