KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Dwóch chętnych na małopolską inwestycję drogową

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie otrzymał dwie oferty w przetargu na modernizację DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna.
Prace mają zostać zrealizowane do 31 maja 2018 r. Oferty złożyły Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Godrom z Gorlic (14,28 mln zł brutto) oraz Strabag Infrastruktura Południe (18,20 mln zł brutto).
Budżet zamawiającego wynosi 14,99 mln zł brutto. Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60 proc.), sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni (20 proc.), okres gwarancji (15 proc.) i doświadczenie kierownika budowy (5 proc.). 

Wykonawcy zadeklarowali 84-miesięczny okres gwarancji oraz takie same współczynniki w zakresie naprawy nawierzchni. Natomiast Strabag wskazał doświadczenie kierownika budowy z siedmiu, a Godrom pięciu zadań.

Prace mają zostać zrealizowane do 31 maja 2018 r. Oferty złożyły Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Godrom z Gorlic (14,28 mln zł brutto) oraz Strabag Infrastruktura Południe (18,20 mln zł brutto).
Budżet zamawiającego wynosi 14,99 mln zł brutto. Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60 proc.), sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni (20 proc.), okres gwarancji (15 proc.) i doświadczenie kierownika budowy (5 proc.). 

Wykonawcy zadeklarowali 84-miesięczny okres gwarancji oraz takie same współczynniki w zakresie naprawy nawierzchni. Natomiast Strabag wskazał doświadczenie kierownika budowy z siedmiu, a Godrom pięciu zadań.
Źródło: www.wnp.pl