KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Drugi kontrakt na A1 Pyrzowice - Częstochowa podpisany

Katowicki oddział GDDKiA podpisał z konsorcjum spółek z grupy Berger Bau kontrakt na budowę odcinka autostrady A1 Blachownia - Zawodzie. To druga z czterech umów na budowę A1 pomiędzy Pyrzowicami a Częstochową.

Zadanie obejmuje odcinek G o nawierzchni betonowej od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem) o długości 4,7 km. Odcinek ma powstać w formule "projektuj i buduj" w ciągu 33 miesięcy (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).