KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Drogi betonowe: gdzie powstaną i dlaczego

Plany budowy w najbliższych latach- 810 km tras szybkiego ruchu.

Plany budowy w najbliższych latach 810 km tras szybkiego ruchu o nawierzchni betonowej, czyli ok. 27 proc. dróg przewidzianych do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE, budzi skrajne emocje. Portal wnp.pl przedstawia dziś listę inwestycji przewidzianych do realizacji w technologii betonowej oraz kryteria, którymi kierowała się GDDKiA przy ich wyborze.

Źródło: www.wnp.pl