KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Droga DW 713 do Tomaszowa Maz. i węzła A1 zostanie zmodernizowana

W ciągu trzech lat ma zostać przebudowany ponad 20-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 713, która jest trasą wjazdową do Łodzi od strony Tomaszowa Mazowieckiego i prowadzi do węzła "Łódź Wschód" na autostradzie A1. Łączny koszt modernizacji wynosi ponad 160 mln zł.
O planowanych inwestycjach drogowych na wspólnej konferencji prasowej poinformowali w czwartek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. Remont dotyczy bowiem trasy tylko częściowo znajdującej się w granicach miasta.
"Podpisaliśmy umowę partnerską z marszałkiem, dzięki której wspólnie przebudujemy drogę wojewódzką nr 713. Przez miasto będzie realizowany remont na znajdującej się w ciągu DW 713 ul. Rokicińskiej - od ul. Malowniczej do granic Łodzi" - powiedziała Zdanowska. 

Zwróciła uwagę, że ta ruchliwa trasa wjazdowa do Łodzi od strony Tomaszowa Maz. oraz prowadząca do węzła na autostradzie A1 jest obecnie w bardzo złym stanie. Na 3,3-kilometrowym fragmencie drogi w granicach miastach zostanie przebudowana jezdnia i zwiększona jej nośność, tak aby nawierzchnia wytrzymywała ruch pojazdów ciężarowych. Powstanie także droga rowerowa, chodniki, oświetlenie, zatoki autobusowe oraz nowy system kanalizacji deszczowej. Oprócz prac budowlanych zaplanowano nasadzenia drzew - 130 klonów zwyczajnych i leszczyn pospolitych. 

Szacowana wartość tego projektu to 40,6 mln zł, w tym 31,5 mln zł ma pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przetargi mają zostać rozpisane w czerwcu, a prace ruszyć pod koniec roku i trwać ok. 2,5 roku. Roboty w tym miejscu mają być prowadzone etapami ze względu na duży ruch. 

Marszałek Stępień poinformował o inwestycji na kolejnym fragmencie DW 713 poza granicami Łodzi. Planowana jest ona na 18,5-kilometrowym odcinku pomiędzy Kurowicami a Ujazdem. 

"Trasa DW 713 jest przebudowywana systematycznie od 2008 r. Zmodernizowano już odcinek od Ujazdu do Tomaszowa Maz. oraz fragment z Andrespola do Kurowic. Teraz szykujemy się do kolejnego etapu. Pozostał jeszcze 18-kilometrowy fragment z Ujazdu do Kurowic, którego modernizacja szacowana jest na 120 mln zł" - powiedział. 

W najbliższym czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich ma ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.

O planowanych inwestycjach drogowych na wspólnej konferencji prasowej poinformowali w czwartek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. Remont dotyczy bowiem trasy tylko częściowo znajdującej się w granicach miasta.
"Podpisaliśmy umowę partnerską z marszałkiem, dzięki której wspólnie przebudujemy drogę wojewódzką nr 713. Przez miasto będzie realizowany remont na znajdującej się w ciągu DW 713 ul. Rokicińskiej - od ul. Malowniczej do granic Łodzi" - powiedziała Zdanowska. 

Zwróciła uwagę, że ta ruchliwa trasa wjazdowa do Łodzi od strony Tomaszowa Maz. oraz prowadząca do węzła na autostradzie A1 jest obecnie w bardzo złym stanie. Na 3,3-kilometrowym fragmencie drogi w granicach miastach zostanie przebudowana jezdnia i zwiększona jej nośność, tak aby nawierzchnia wytrzymywała ruch pojazdów ciężarowych. Powstanie także droga rowerowa, chodniki, oświetlenie, zatoki autobusowe oraz nowy system kanalizacji deszczowej. Oprócz prac budowlanych zaplanowano nasadzenia drzew - 130 klonów zwyczajnych i leszczyn pospolitych. 

Szacowana wartość tego projektu to 40,6 mln zł, w tym 31,5 mln zł ma pochodzić z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przetargi mają zostać rozpisane w czerwcu, a prace ruszyć pod koniec roku i trwać ok. 2,5 roku. Roboty w tym miejscu mają być prowadzone etapami ze względu na duży ruch. 

Marszałek Stępień poinformował o inwestycji na kolejnym fragmencie DW 713 poza granicami Łodzi. Planowana jest ona na 18,5-kilometrowym odcinku pomiędzy Kurowicami a Ujazdem. 

"Trasa DW 713 jest przebudowywana systematycznie od 2008 r. Zmodernizowano już odcinek od Ujazdu do Tomaszowa Maz. oraz fragment z Andrespola do Kurowic. Teraz szykujemy się do kolejnego etapu. Pozostał jeszcze 18-kilometrowy fragment z Ujazdu do Kurowic, którego modernizacja szacowana jest na 120 mln zł" - powiedział. 

W najbliższym czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich ma ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Źródło: www.wnp.pl