KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Dostawa przesiewacza gwiazdowo - dyskowego

Dostawa przesiewacza gwiazdowo - dyskowego na potrzeby instalacji MBP
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przesiewacza gwiazdowo - dyskowego do przesiewania frakcji odpadów od 0 mm do 0,80 mm do obsługi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.