KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Dodatkowe 120 mln zł na rozbudowę S16

Budowa drogi S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo oraz obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi 59 ma zapewnione finansowanie. Minister infrastruktury podpisał aneks do programu tej inwestycji uwzględniający zwiększenie jej szacunkowego kosztu o 120 mln zł.
  • nweIstycja będzie kolejnym etapem rozbudowy "szesnastki", która jest głównym szlakiem komunikacyjnym Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym.
  • Ma ona znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne.
  • Jest najkrótszą trasą tranzytową między Berlinem a krajami bałtyckimi oraz główną drogą regionu ze wschodu na zachód, łączącą najważniejsze miasta (Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego.
  • Konieczność podpisania aneksu wynikła ze zwiększenia szacunkowego kosztu inwestycji o 120 mln zł.

O podpisaniu przez ministra infrastruktury aneksu do programu inwestycji dla budowy tego odcinka drogi S16 poinformowała w poniedziałek GDDKiA w Olsztynie. Jak napisano w komunikacie, konieczność podpisania aneksu wynikła ze zwiększenia szacunkowego kosztu inwestycji o 120 mln zł.
"Spowodowane to zostało zmianą klasy drogi z GP na S (droga ekspresowa), trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi, budową systemu zarządzania ruchem oraz budową pary MOP-ów i obwodu utrzymania drogowego" - podała GDDKiA.
- Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie walczy z wykluczeniem komunikacyjnym Polski północno-wschodniej. Dziś dokładamy kwotę 120 mln zł, aby zrealizować w pełnym zakresie drogę ekspresową S16 i ponad 4 km obwodnicy Mrągowa w ciągu DK 59. Mieszkańcy północno-wschodniej Polski zasługują na bezpieczne i komfortowe drogi - zapewnił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.
Według GDDKiA, dzięki zatwierdzeniu zwiększenia limitu środków do 687 mln 330 tys. zł możliwe będzie w najbliższym czasie ogłoszenie przetargu na projekt i budowę tej drogi. "Przewidujemy, że latem 2019 r. będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na grudzień 2020 r. a zakończenie w marcu 2023 r." - wyjaśnił rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki.
Nowa trasa będzie liczyć 17,1 km - 13,1 km w ciągu drogi S16 oraz 4 km w ciągu DK nr 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.
Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa będzie to droga fragmentami dwujezdniowa. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.
https://budownictwo.wnp.pl/dodatkowe-120-mln-zl-na-rozbudowe-s16,330217_1_0_0.html