KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Do 2020 r. rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

Do 2020 r. władze Radomia chcą przeprowadzić rewitalizację zabytkowego Miasta Kazimierzowskiego. Na obszarze tym znajdują się m.in. Rynek z ratuszem oraz tzw. kamienica Deskurów. 

W poniedziałek rozpoczną się konsultacje społeczne dot. kształtu procesu rewitalizacji.
Miasto zaplanowało m.in. spotkania z przedsiębiorcami, właścicielami prywatnych nieruchomości, przedstawicielami instytucji działających w obszarze Miasta Kazimierzowskiego oraz działaczami radomskich organizacji pozarządowych.
Konsultacje potrwają do 2 grudnia. Mieszkańcy mogą nadsyłać swoje uwagi do magistratu drogą internetową lub też skorzystać ze specjalnych ankiet, dostępnych m.in. w urzędzie miasta. Wyniki konsultacji uwzględnione zostaną w opracowywanym "Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023".
Źródło: www.wnp.pl