KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Dlaczego warto stworzyć nowy zakład?

W dzisiejszych czasach, ze względu na rosnącą presję dotyczącą kosztów i jakości wytwarzanego materiału, wiele firm zmuszonych jest do podjęcia kroków w celu modernizacji i w znacznym stopniu automatyzacji zakładów. Warto przyjrzeć się bliżej, czy renowacja starego zakładu w porównaniu z zakupem nowego bardziej się opłaca. Poniższy przykład opowiada o udanej przebudowie istniejącego już zakładu kruszenia wstępnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty i wymagania klienta, firma August Müller GmbH & Co. KG (AMR), we współpracy z użytkownikiem, zaprojektowała nowy zakład kruszenia wstępnego. Celem była produkcja pojedynczej frakcji 0/350 mm, jak również kamienia rzecznego klasy III frakcji 150/450 – w obu przypadkach na hałdę, w ilości zależnej od potrzeb. Ponadto klient chciał, aby istniejące naleciałości w postaci iłu i gliny zostały oddzielone od pierwotnego surowca i oddzielone wraz z frakcją < 20 mm. Czysty żwir, celem dalszej przeróbki na grys, miał zostać przekierowany do kruszarki wtórnej. Ogólny zarys zakładu miał być utrzymany na jak najniższym poziomie. Firma August Mueller zaprojektowała odpowiedni zakład ujmując wszystkie założenia klienta i została wybrana do budowy kompletnego systemu.

Przebieg procesu po udanej realizacji

Materiał nadawy – dolomit – jest ładowany do 80m3 kosza zasypowego kruszarki wstępnej. Napędzany silnikiem przesuwny dach umożliwia pożądany niski poziom zabudowy. Do ciągłego podawania materiału służy hydrauliczny podawacz przesuwny o wymiarach 1,3 x 6 m. W celu oddzielenia naleciałości w postaci gliny i iłu służy szeroki na 1,25 m, dwustopniowy ruszt rolkowy z dużymi wbudowanymi płytkami. Odsiany materiał 0-80 z rusztu rolkowego może według uznania selektywnie, za pomocą przenośnika taśmowego z możliwością ruchu zwrotnego, zostać przesłany na hałdę, bądź do kruszarki lub rusztu palcowo-rolkowego. Nadziarno 20/80 mm zostaje zatrzymane w procesie przetwarzania zakładu. Gruby kamień z nadziarna rusztu rolkowego trafia po wstępnym czyszczeniu do kruszarki szczękowej o wielkości wlotu 1250 x 950 mm. Wstępnie skruszony materiał nadawy, jako buforowy, trafia za pomocą rynny odprowadzającej kruszarki i różnych taśm do dalszej przeróbki na hałdy materiału 0/350 i 0/150, które są obsługiwane w zależności od potrzeb. Oddzielne hałdy materiału kamienia rzecznego klasy III są uzupełniane i dostarczane na bufor pośredni, skąd za pomocą rynny odprowadzającej kamień trafiają do istniejącego zakładu przeróbczego, zawierającego także wstępnie
pokruszony materiał.

Sprawdzony w praktyce i przygotowany na przyszłość

Nowo wybudowany zakład kruszenia wstępnego w praktyce może w trybie automatycznym łatwo uporać się z 450 t/h, jednocześnie działając bardzo szybko i skutecznie. Wydajność zakładu jest mierzona w sposób
ciągły za pomocą wag taśmowych, które służą jako źródło danych i mogą być podawane w każdej chwili
kontroli. W pełni automatyczny system sterowania zakładu jest wyposażony w Siemens SPS i obsługiwany
za pomocą panelu dotykowego.


Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty i wymagania klienta, firma August Müller GmbH & Co. KG (AMR), we współpracy z użytkownikiem, zaprojektowała nowy zakład kruszenia wstępnego. Celem była produkcja pojedynczej frakcji 0/350 mm, jak również kamienia rzecznego klasy III frakcji 150/450 – w obu przypadkach na hałdę, w ilości zależnej od potrzeb. Ponadto klient chciał, aby istniejące naleciałości w postaci iłu i gliny zostały oddzielone od pierwotnego surowca i oddzielone wraz z frakcją < 20 mm. Czysty żwir, celem dalszej przeróbki na grys, miał zostać przekierowany do kruszarki wtórnej. Ogólny zarys zakładu miał być utrzymany na jak najniższym poziomie. Firma August Mueller zaprojektowała odpowiedni zakład ujmując wszystkie założenia klienta i została wybrana do budowy kompletnego systemu.

Przebieg procesu po udanej realizacji

Materiał nadawy – dolomit – jest ładowany do 80m3 kosza zasypowego kruszarki wstępnej. Napędzany silnikiem przesuwny dach umożliwia pożądany niski poziom zabudowy. Do ciągłego podawania materiału służy hydrauliczny podawacz przesuwny o wymiarach 1,3 x 6 m. W celu oddzielenia naleciałości w postaci gliny i iłu służy szeroki na 1,25 m, dwustopniowy ruszt rolkowy z dużymi wbudowanymi płytkami. Odsiany materiał 0-80 z rusztu rolkowego może według uznania selektywnie, za pomocą przenośnika taśmowego z możliwością ruchu zwrotnego, zostać przesłany na hałdę, bądź do kruszarki lub rusztu palcowo-rolkowego. Nadziarno 20/80 mm zostaje zatrzymane w procesie przetwarzania zakładu. Gruby kamień z nadziarna rusztu rolkowego trafia po wstępnym czyszczeniu do kruszarki szczękowej o wielkości wlotu 1250 x 950 mm. Wstępnie skruszony materiał nadawy, jako buforowy, trafia za pomocą rynny odprowadzającej kruszarki i różnych taśm do dalszej przeróbki na hałdy materiału 0/350 i 0/150, które są obsługiwane w zależności od potrzeb. Oddzielne hałdy materiału kamienia rzecznego klasy III są uzupełniane i dostarczane na bufor pośredni, skąd za pomocą rynny odprowadzającej kamień trafiają do istniejącego zakładu przeróbczego, zawierającego także wstępnie
pokruszony materiał.

Sprawdzony w praktyce i przygotowany na przyszłość

Nowo wybudowany zakład kruszenia wstępnego w praktyce może w trybie automatycznym łatwo uporać się z 450 t/h, jednocześnie działając bardzo szybko i skutecznie. Wydajność zakładu jest mierzona w sposób
ciągły za pomocą wag taśmowych, które służą jako źródło danych i mogą być podawane w każdej chwili
kontroli. W pełni automatyczny system sterowania zakładu jest wyposażony w Siemens SPS i obsługiwany
za pomocą panelu dotykowego.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl