KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Coraz mniej kruszyw przewożonych koleją

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, po ośmiu miesiącach 2015 roku Grupa PKP CARGO utrzymała w porównaniu z poprzednim rokiem stabilny udział w rynku pod względem masy i odnotowała nieznaczny spadek pod względem pracy przewozowej. Sierpień był kolejnym miesiącem, kiedy koleją przewieziono mniej towarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to konsekwencją m.in. wyraźnego spowolnienia na rynku kruszyw.

Kolejowi przewoźnicy towarowi od dłuższego czasu mierzą się ze spowolnieniem rynku przewozów. Sierpień był kolejnym miesiącem, kiedy koleją przewieziono mniej towarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to konsekwencją m.in. wyraźnego spowolnienia na rynku kruszyw (opóźnienie dużych inwestycji infrastrukturalnych), trudnej sytuacji górnictwa oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

Sierpień był kolejnym okresem spadku przewozów na całym rynku. Narastająco po ośmiu miesiącach masa przewieziona przez wszystkich operatorów jest mniejsza o 2,9 mln ton rdr. Na rynek przewozów kolejowych wpływa m.in. sytuacja na rynku węgla. Ceny tego surowca znajdują się blisko długoterminowego minimum, a zapasy wzrosły w lipcu. Niska cena węgla na międzynarodowych rynkach powoduje zmniejszenie eksportu i wzrost wolumenów sprowadzanych do kraju.

Kolejowi przewoźnicy towarowi od dłuższego czasu mierzą się ze spowolnieniem rynku przewozów. Sierpień był kolejnym miesiącem, kiedy koleją przewieziono mniej towarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to konsekwencją m.in. wyraźnego spowolnienia na rynku kruszyw (opóźnienie dużych inwestycji infrastrukturalnych), trudnej sytuacji górnictwa oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

Sierpień był kolejnym okresem spadku przewozów na całym rynku. Narastająco po ośmiu miesiącach masa przewieziona przez wszystkich operatorów jest mniejsza o 2,9 mln ton rdr. Na rynek przewozów kolejowych wpływa m.in. sytuacja na rynku węgla. Ceny tego surowca znajdują się blisko długoterminowego minimum, a zapasy wzrosły w lipcu. Niska cena węgla na międzynarodowych rynkach powoduje zmniejszenie eksportu i wzrost wolumenów sprowadzanych do kraju.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl