KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Colas Polska wygrał przetarg na remont autostrady A2

Poznański oddział GDDKiA poinformował, że wybrano najkorzystniejszą ofertę na remont autostrady A2 na odcinku między Kołem a granicą województwa. Inwestycję wykonać ma firma Colas Polska.
Oferent zaproponował wykonanie zadania za kwotę 23,6 mln zł. Postępowanie dotyczy remontu 12 km autostrady. GDDKiA podała, że jeżeli w ciągu 5 dni nie wpłynie odwołanie, zostanie zawarta umowa.
Do przetargu stanęło pięciu oferentów. Spółka Colas Polska zaproponowała najniższą cenę; najdroższą ofertą, przekraczającą 28,4 mln zł, była propozycja Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Kwota szacunkowa przeznaczona przez zamawiającego sięga 28,5 mln zł.
Wyłoniony wykonawca przeprowadzi remont nawierzchni dwujezdniowej autostrady wraz z odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji odnowioną nawierzchnię na całym 45-kilometrowym odcinku autostrady Konin-Koło-Dąbie.
https://budownictwo.wnp.pl/colas-polska-wygral-przetarg-na-remont-autostrady-a2,343341_1_0_0.html