KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Co przyciąga inwestorów do Polski? Tania, wykwalifikowana siła robocza

Kapitał ludzki, w tym niskie koszty siły roboczej i jej wysokie kwalifikacje, atrakcyjne położenie geograficzne, wsparcie publiczne oraz dostępność nieruchomości pod inwestycje - to według raportu PAIiIZ, EY, HAYS i JLL - największe zalety przyciągające inwestorów zagranicznych do Polski.
Raport "Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego" na rok 2016 ogłoszono w czwartek w Warszawie. Przedstawia kluczowe z punktu widzenia inwestora zagranicznego czynniki, takie jak wskaźniki z rynków pracy i nieruchomości magazynowo-przemysłowych, formy pomocy publicznej oraz procedury uruchamiania i prowadzenia działalności.
Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman wskazał, że dziś 1,75 mln Polaków pracuje w polskich firmach z kapitałem zagranicznym. Wartość polskiej produkcji przemysłowej od 1990 roku wzrosła czterokrotnie, a eksport 10-krotnie - podkreślił. Dlatego tak ważne - jego zdaniem - są inwestycje zagraniczne. Jak jednocześnie zauważył sytuacja w ostatnich latach zmieniła się i Polska obecnie potrzebuje inteligentnych specjalizacji, czy nowoczesnych centrów usług biznesowych.

Raport "Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego" na rok 2016 ogłoszono w czwartek w Warszawie. Przedstawia kluczowe z punktu widzenia inwestora zagranicznego czynniki, takie jak wskaźniki z rynków pracy i nieruchomości magazynowo-przemysłowych, formy pomocy publicznej oraz procedury uruchamiania i prowadzenia działalności.
Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman wskazał, że dziś 1,75 mln Polaków pracuje w polskich firmach z kapitałem zagranicznym. Wartość polskiej produkcji przemysłowej od 1990 roku wzrosła czterokrotnie, a eksport 10-krotnie - podkreślił. Dlatego tak ważne - jego zdaniem - są inwestycje zagraniczne. Jak jednocześnie zauważył sytuacja w ostatnich latach zmieniła się i Polska obecnie potrzebuje inteligentnych specjalizacji, czy nowoczesnych centrów usług biznesowych.
Źródło: www.wnp.pl