KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

CEMEX Polska: stabilne podstawy na progu dynamicznego wzrostu

Opis:

KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA CPV 45262600-7 

Różne specjalne roboty budowlane w zakresie: A. Kruszenie gruzu budowlanego - granulacja 50 mm w ilości około 10.700,00 T B. Kruszenie kamienia polnego - granulacja 45 mm w ilości około 8.400,00 T C. Rozbicie młotem pneumatycznym elementów wielkogabarytowych do kruszenia - w ilości około 30,00 T W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto za wykonanie 1 tony kruszenia gruzu budowlanego - granulacja 50 mm, cenę netto i cenę brutto za wykonanie 1 tony kruszenia kamienia polnego - granulacja 45 mm oraz cenę netto i cenę brutto 1 godziny pracy sprzętu - młota pneumatycznego. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: 1. Przedmiotem zadania jest usługa kruszenia wraz z załadunkiem materiału do kruszarki. 2. Do kruszenia należy użyć kruszarek z odsiewem bocznym ziemi. UWAGA : Odsiew nie będzie liczony do całkowitej ilości skruszonego gruzu. 3. W przypadku kruszarek stacjonarnych odwóz materiału skruszonego na miejsce w obrębie kruszenia po stronie Wykonawcy. 4. Maszyna do kruszenia powinna być wyposażona w urządzenie pomiarowe umożliwiające określenie ilości skruszonego materiału. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kruszarki wraz z maszyną służącą do załadunku wyposażoną w wagę. 5. Kruszenie odbywać się będzie w niżej wymienionych lokalizacjach oddalonych od siebie o około 15 km, zlokalizowanych na terenie Gminy Krobia: Kruszenie gruzu budowlanego - granulacja 50 mm Sołectwo - -//- Żychlewo 3 000,00 t - -//- Bukownica 450,00 t - -//- Stara Krobia 2 000,00 t - -//- Sułkowice 200,00 t - -//- Ziemlin 300,00 t - -//- Kuczyna 2 500,00 t - -//- Domachowo 400,00 t - -//- Gogolewo 200,00 t - -//- Posadowo 850,00 t - -//- Potarzyca 500,00 t - -//- Krobia 300,00 t ------------------------------------- Ogółem 10 700,00 t Kruszenie kamienia polnego - granulacja 45 mm Sołectwo - -//- Żychlewo 1 000,00 t - -//- Bukownica 450,00 t - -//- Stara Krobia 2 000,00 t - -//- Sułkowice 200,00 t - -//- Ziemlin 300,00 t - -//- Kuczyna 2 500,00 t - -//- Domachowo 400,00 t - -//- Gogolewo 100,00 t - -//- Posadowo 850,00 t - -//- Potarzyca 500,00 t - -//- Krobia 100,00 t ---------------------------------------- Ogółem 8 400,00 t Rozbicie młotem pneumatycznym elementów wielkogabarytowych do kruszenia. Szacunkowa ilość - 30,00 t Szacunkowe ilości materiałów przeznaczonych do kruszenia zostały ustalone na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z sołtysami wykazanych sołectw