KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Cementownia Rudniki – CEMEX Polska Liderem Czystszej Produkcji 2015

Cementownia Rudniki CEMEX Polska otrzymała tytuł Lidera Czystszej Produkcji 2015 roku. Nagroda przyznawana jest przez Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch CP za szczególne osiągnięcia związane z ochroną środowiska. Wręczono także okolicznościowe dyplomy firmom, które od 18-tu lat uczestniczą w Ruchu CP, doskonaląc swoje działania i raportując efekty - dyplom "Dojrzały" w Czystszej Produkcji. Taką nagrodę otrzymała Cementownia Chełm CEMEX Polska.
8 października 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie Laureatów Ruchu Czystszej Produkcji, na którym uroczyście wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Certyfikat Polskiego Rejestru CP i OP dla zakładu Cementowni Rudniki i dla zakładu Cementowni Chełm oraz dyplom „Dojrzały” dla Cementowni Chełm odebrała p. Anetta Chmielarz – Pełnomocnik ds. Czystszej Produkcji w Cementowni Rudniki – CEMEX.


W spotkaniu uczestniczyli Minister Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Minister Jerzy Kuliński oraz Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof Galeja. W tym roku, spotkanie odbyło się pod hasłem „Wdrażanie zasad Czystszej Produkcji i Inicjatywy UN Global Compact”, dlatego na uroczystości obecni również byli Honorowy Prezes Stowarzyszenia – prof. Zygfryd Nowak oraz Dyrektor Generalny UN GC w Polsce Kamil Wyszkowski.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl