KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26

Data wszczęcia postępowania: 2018-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.37.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 90474
Termin składania ofert: 2019-02-06 10:50:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Modyfikacja treści SIWZ: 06.12.2018 r.- Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełna treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dz.U.U.E albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.
21.12.2018 r.- Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełna treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dz.U.U.E albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.
11.01.2019 r.- Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełna treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dz.U.U.E albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-704,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC