KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budimex wygrał przetarg na budowę przystanków kolejowych

Konsorcjum, w którego skład wchodzą Budimex oraz Ferrovial Agroman, zostało wybrane w przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion.
Oferta konsorcjum Budimeksu opiewa na 25,46 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego na poziomie 32,28 mln zł brutto. Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę cenę (90 proc.) oraz termin realizacji (10 proc.).
Niemal wszyscy uczestnicy przetargu zadeklarowali skrócenie granicznego terminu realizacji (30 października 2017 r.) o trzy miesiące. Wyjątkiem było konsorcjum Poltores.

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): konsorcjum spółek NDI (28,0 mln zł), Intercor (31,77 mln zł), konsorcjum Poltores, Construcciones Rubau, Rover Alcisa (33,82 mln zł), konsorcjum MTM, Rajbud (36,06 mln zł), konsorcjum Betonox Construction Sopot, Zakład Automatyki i Telekomunikacji z Gdyni (37,96 mln zł) i Trakcja PRKiI (54,47 mln zł).

Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z ośmioma nowymi przystankami.

Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia - Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 r.

Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 proc., władze woj. pomorskiego oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków.

Wśród nich znalazły się przystanki planowane na linii 201 - Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. KE zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r.

Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), mają zostać wybudowane przez konsorcjum Budimeksu do końca lipca 2017 r.

Wykonawcą pierwszego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej również było konsorcjum Budimeksu i Ferrrovialu Agroman. Kontrakt opiewał na ponad 716 mln zł 

Oferta konsorcjum Budimeksu opiewa na 25,46 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego na poziomie 32,28 mln zł brutto. Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę cenę (90 proc.) oraz termin realizacji (10 proc.).
Niemal wszyscy uczestnicy przetargu zadeklarowali skrócenie granicznego terminu realizacji (30 października 2017 r.) o trzy miesiące. Wyjątkiem było konsorcjum Poltores.

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto): konsorcjum spółek NDI (28,0 mln zł), Intercor (31,77 mln zł), konsorcjum Poltores, Construcciones Rubau, Rover Alcisa (33,82 mln zł), konsorcjum MTM, Rajbud (36,06 mln zł), konsorcjum Betonox Construction Sopot, Zakład Automatyki i Telekomunikacji z Gdyni (37,96 mln zł) i Trakcja PRKiI (54,47 mln zł).

Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z ośmioma nowymi przystankami.

Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia - Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 r.

Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 proc., władze woj. pomorskiego oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków.

Wśród nich znalazły się przystanki planowane na linii 201 - Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. KE zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r.

Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), mają zostać wybudowane przez konsorcjum Budimeksu do końca lipca 2017 r.

Wykonawcą pierwszego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej również było konsorcjum Budimeksu i Ferrrovialu Agroman. Kontrakt opiewał na ponad 716 mln zł 
Źródło: www.wnp.pl